FAMILY ความรุนแรงในครอบครัว: หากบ้านไม่ใช่ที่ปลอดภัยอีก […]

FAMILY

ความรุนแรงในครอบครัว: หากบ้านไม่ใช่ที่ปลอดภัยอีกต่อไป

7 มกราคม 2564 ณ สำนักงานกฎหมายณัฐภัทร


ความรุนแรงในครอบครัวเป็นประสบการณ์ที่น่ากลัวและเสียขวัญอย่างมากสำหรับหลายๆคนสำหรับปัญหาโลกแตกที่ยากจะหลุดพ้นเพียงลำพัง

  • ทั้งการทำร้ายร่างกายในครอบครัว
  • ข่มขู่ทำร้ายและการทำให้เกิดความทุกข์ทางใจ
  • สิทธิการเลี้ยงดูทั้งภรรยาและบุตรของคุณ 
  • กระทำทางเพศจากความสัมพันธ์ใกล้ชิดหรือแบบอื่นๆในครอบครัว

เป็นสิ่งที่เราสำนักงานกฎหมายสมัยใหม่ตระหนักดีว่าความรุนแรงในครอบครัวนั้นสามารถส่งผลกระทบอันเลวร้ายอย่างมากต่อชีวิตของคนคนหนึ่ง

แม้ในสังคมไทยที่ยังไม่กล้าออกมาพูดถึงมากนัก

แต่นั่นจะเป็นสิ่งที่เราริเร่มการต่อสู้ขึ้นในประเทศไทย เพื่อเป็นกรณีตัวอย่างต่อไป

ทนายความของเราจึงมุ่งมั่นที่จะแก้ไขข้อพิพาทในครอบครัวโดยคุณไม่ต้องเผชิญหน้ากับมันเลย เพื่อเป็นมิตรต่อสภาพจิตใจของลูกค้ามากที่สุด

เราสามารถแนะนำตัวเลือกที่มีให้แก่คุณและสมาชิกในครอบครัวของคุณหาสิ่งที่สมกับประโยชน์ของคุณมากที่สุดสำหรับสถานการณ์ยากลำบากนี้ อาธิเช่น

  • การจัดทำข้อกำหนดอย่างสันติวิธี
  • การใช้สิทธิทางศาลเพื่อความปลอดภัย
  • การเจรจารไกล่เกลี่ยข้อพิพาทอย่างมืออาชีพ
  • และอื่นๆที่เข้ากับปัญหาของคุณโดยเฉพาะ

โปรดติดต่อเรา ผู้จะไม่ยอมให้คุณสู้กับปัญหาเช่นนี้เพียงลำพัง การรับใช้ความถูกต้องในสถาบันครอบครัวเป็นสิ่งที่เรายึดมั่น

รับคำปรึกษากฎหมายติดต่อด่วนตลอด 24 ชั่วโมง

ทนายความประจำสนง.