การดำเนินคดีที่รวดเร็ว

เราดำเนินงานในระบบออนไลน์แทบทั้งหมด

ประหยัดค่าใช้จ่ายก้อนโต

รู้สิทธิของคุณ ก่อนที่จะเสียเงินอย่างเปล่าประโยชน์

ความปลอดภัยส่วนตัว

เพราะความลับของลูกค้าเป็นสิ่งที่ทนายความตระหนัก

ได้ดำเนินการด้วยตนเอง

กำหนดทิศทางของคดีความเอง อย่างอิสระ

อ่าน บทความทางกฎหมาย ฟรี

หากคุณกำลังต้องการค้นหาคำตอบของปัญหากฎหมายเบื้องต้น เพื่อมองเห็นทิศทางความเป็นไปได้ในคดีความ หรือศึกษาข้อกฎหมายทั่วไป เราขอแนะนำให้คุณเลือกชมบทความออนไลน์ด้วยตัวคุณเอง ฟรี

เลือก ใช้แบบพิมพ์ออนไลน์ ฟรี

แบบพิมพ์ทั้งหมด ได้รับการร่างขึ้นโดยทนายความและผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย จำนวนเทีมงานของเราเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากเว็บไซต์ของเราได้รับความไว้วางใจประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น

ขอรับการติดต่อกลับ ฟรี

หากคุณกำลังต้องการค้นหาคำตอบของปัญหากฎหมายเบื้องต้น ระบบติดต่อกลับจัดทำขึ้นเพื่อเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นเท่านั้น  สำหรับผู้มีความสงสัยในปัญหากฎหมายที่ตนพบ และรอรับการติดต่อกลับจากเรา

การดำเนินคดีที่รวดเร็ว

เราดำเนินงานในระบบออนไลน์แทบทั้งหมด

ประหยัดค่าใช้จ่ายก้อนโต

รู้สิทธิของคุณ ก่อนเสียเงินไปอย่างเปล่าประโยชน์

ความปลอดภัยส่วนตัว

เพราะความลับของลูกค้าเป็นสิ่งที่ทนายความตระหนัก

ได้ดำเนินการด้วยตนเอง

กำหนดทิศทางของคดีความเอง อย่างอิสระ

รับคำปรึกษากฎหมายติดต่อด่วนตลอด 24 ชั่วโมง

ทนายความประจำสนง.

“มีความอดทน ช่วยตอบคำถามได้เสมอ และเข้าใจในความทุกข์ร้อนของเรา ในคดีฉ้อโกงและตามเงินคืน”

กิตติ คชปัญญา

ลูกค้าสืบทรัพย์บังคับคดี

“เคยใช้ทนายความมาหลายคนแล้ว
ไม่มีที่ไหนเป็นกันเองคุยรู้เรื่องและรวดเร็วได้เท่านี้
ดารุณี ทิศจันทร์

ลูกค้าคดีครอบครัว

“สำหรับการช่วยเหลือกฎหมายแก่ชาวต่างชาตื เข้าใจปัญหา ตรงจุด ขอบคุณครับ “
สุริยันต์ ยอดนิล

ลูกค้าคดีครอบครัว

คำปรึกษากฎหมาย
100
คดีความอาญา
30
ความแพ่งสามัญ
60

ทนายความ และที่ปรึกษากฎหมาย

Porawat Nuchjuy

LAWYER INFO

นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ทนายความ รับใบอนุญาตว่าความ พ.ศ. 2565

Experience
 • Mid Legal Advisor
 • Logic and reasoning
 • Analysis and Research
Abilities

ทนายความ และที่ปรึกษากฎหมาย

Thidarat Hianchasri

LAWYER INFO

นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ทนายความ รับใบอนุญาตว่าความ พ.ศ. 2565

Experience
 • Legal Advisor
 • Logic and reasoning
 • Analysis and Research
Abilities

ทนายความ และที่ปรึกษากฎหมาย

SUPASIN JIRAPANITPONG

LAWYER INFO

นิติศาสตร์บัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประกาศนียบัตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมายแพ่ง (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)และประกาศนียบัตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

นักศึกษาฝึกงาน บริษัทสำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด

ผู้ช่วยทนายความ ศูนย์ให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ทนายความ สำนักงานกฎหมายปริญญา อาร์เอ็มแอล จำกัด

Experience
 • Senior Legal Advisor
 • Logic and reasoning
 • Analysis and Research
Abilities

First Class Honors in Thammasat University‘s law school.

ทนายความ และที่ปรึกษากฎหมาย

PAKORN SAKUANWONG

LAWYER INFO

นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง (2554 – 2556)

รับใบอุญาตให้ว่าความ

เริ่มทำงานในตำแหน่งทนายความที่บริษัทมีชัยพิทักธรรมที่ปรึกษากฎหมายและบัญชี (2556 – 2557) 

เข้าทำงานในตำแหน่งทนายความ

บริษัทยูพีการกฎหมายและธุรกิจจำกัดตั้งแต่ 2558

จนถึงปัจุบัน


Experience
 • Drafting Contract
 • Legal Advocacy
 • Mannaging risk for Clients
Abilities

Bachelor’s Degree Ramkhamhaeng University law school.

ทนายความ และที่ปรึกษากฎหมาย

Nattapat yodnin

LAWYER INFO

นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นักศึกษาฝึกงาน บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด

ประกาศนียบัตรการอบรมระบบยื่นคำร้องทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) (กรมบังคับคดี)

ทนายความผู้ก่อตั้ง สำนักงานฯ ณัฐภัทร เฟิร์ม และเพื่อน


Experience
 • Specialized in civil cases
 • Consumer lawsuit
 • Mannaging risk for Clients
Abilities

Honors in Thammasat University‘s law school.

ติดต่อเรา! ทันที

โทรหาเราทันที (พิเศษเฉพาะวันนี้) เพื่อรับส่วนลดและบริการรับคำปรึกษาทางกฎหมายฟรี สิทธิพิเศษอื่นๆ อีกมาก