นักกฎหมายอาชีพหลายท่านที่ให้คำนิยามคำว่าอาวุธปืนไว้ ดังนั้น จากการตีความด้วยกฎหมาย ปืนอัดลมอย่างปืนอัดลมเบอร์ 1 เบอร์ 2 ปืนพีซีพีต่างๆจึงเข้าความหมายของอาวุธปืนในเบื้องต้น และ ในกรณีปืนอัดลมเบอร์ 1 เบอร์ 2 ปืน หรือปืนพีซีพี หากมีอยู่ในความครอบครองโดยที่ไม่มีทะเบียน จะมีความผิดฐานครอบครองปืนเถื่อน

ปืนอัดลม เบอร์ ผิดกฎหมาย หรือไม่ :ควรรู้สำหรับคนรักปืน

7 มกราคม 2564 ณ สำนักงานกฎหมายณัฐภัทร


  • ในอดีตคือปี 2502 , 2511 , 2518 รัฐบาลไทยมีนโยบายให้ผู้ที่ครอบครองอาวุธปืนเถื่อนที่ไม่ได้รับการอนุญาตนำไปขึ้นทะเบียน แต่ในปัจจุบันอาจต้องทำลายทิ้งเสียทางเดียว

Q: ปืนอัดลมเบอร์ 1-2-3 ผิดกฎหมายไหม

A: ก่อนอื่นท่านต้องทำความเข้าใจความหมายของปืนก่อน ที่ตามพรบ.อาวุธปืน คำว่า “ปืน” นั้นหมายถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในการส่งกระสุนโดยใช้กำลังระเบิดหรือแรงดันของแก๊สหรืออัดลมหรือเครื่องกลไก และที่สำคัญสิ่งนี้ต้อง “ทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายหรือได้รับอันตรายสาหัส” อ้างอิงตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ มาตรา ๔ และนักกฎหมายอาชีพหลายท่านที่ให้คำนิยามคำว่าอาวุธปืนไว้ ดังนั้น จากการตีความด้วยกฎหมาย ปืนอัดลมอย่างปืนอัดลมเบอร์ 1 เบอร์ 2 ปืนพีซีพีต่างๆจึงเข้าความหมายของอาวุธปืนในเบื้องต้น

– แต่ทั้งนี้ศาลก็อาจจะรอการลงโทษให้กรณีท่านถูกดำเนินคดี นั่นเพราะว่าโดยวัตถุประสงค์ที่จริงศาลอาจสามารถรู้ได้ว่าท่านเอาไว้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่สุจริต ซึ่งแตกต่างจากอาวุธปืนไทยประดิษฐ์ชนิดอื่นๆเช่น ลูกซองสั้น ลูกโม่ไทยประดิษหรือปืนปากกา ถ้าเกิดเป็นพวกนี้ศาลมักจะไม่รอการลงโทษโดยง่ายและถืออาวุธปืนและเป็นเครื่องกระสุนโดยไม่มีใบอนุญาติ

Q: สิ่งใดที่คล้ายแต่ไม่ใช่อาวุธปืนตามความหมายของ พรบ.นี้

A: ปืนแบงค์กัน ปืนบีบีกัน ไม่ถือว่าเป็นอาวุธปืนแต่อาวุธแต่จะถือว่าเป็นสิ่งเทียมอาวุธปืนเนื่องจากไม่อาจทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายหรือได้รับอันตรายสาหัสได้ด้วยสภาพของสิ่งเทียมนั้น

Q: ปืนอัดลมสามารถพกพาไปไหนแบบปืนแบงค์กันได้หรือไม่

A: ไม่สามารถพกพาได้ ในกรณีปืนอัดลมเบอร์ 1 เบอร์ 2 ปืน หรือปืนพีซีพีต่างๆหากท่านมีอยู่ในความครอบครองโดยที่ไม่มีทะเบียน จะมีความผิดฐานครอบครองปืนเถื่อน และมักจะถูกดำเนินคดีใน 2 ข้อหาคือครอบครองปืนเถื่อนกับพกพาอาวุธปืนเข้าไปในตัวเมือง 

อ้างอิงมาตรา ๙๑ มีอาวุธปืนซึ่งไม่มีหมายเลขทะเบียนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับใบอนุญาตโทษจำคุก ๑ ปี และมาตรา ๙๐ ฐานพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมือง หมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับใบอนุญาตโทษจำคุก ๖ เดือนรวมเป็น ๑ ปี ๖ เดือนหาถูกจับกุมและถูกฟ้องเป็นคดีอาญา ทั้งต้องชำนะค่าปรับหลักหมื่นบาทตามกำหนด
แต่หาก #กรณีหากท่านถูกสั่งฟ้องโดยพนักงานอัยการท่านจะถูกบันทึกชื่อในทะเบียนประวัติอาญชากรรม

 ผู้จัดการ ตร.แกะรอยล่อซื้อพ่อค้าขาย ปืนอัดลม แรงสูงผ่านโซเชียลฯ

Q: แล้วทำอย่างไรให้ ปืนอัดลม ของเราถูกกฎหมาย

A: ในอดีตคือปี 2502 , 2511 , 2518 รัฐบาลไทยมีนโยบายให้ผู้ที่ครอบครองอาวุธปืนเถื่อนที่ไม่ได้รับการอนุญาตนำไปขึ้นทะเบียน แต่ในปัจจุบันอาจต้องทำลายทิ้งเสียทางเดียวหากเกรงว่าจะถูกตรวจพบจากเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้ไม่ประสงค์ดีต่อท่าน เราจึงขอแนะนำว่าหากต้องการใช้งานและพกพาไปกับตัวจริงๆท่านควรทำใบอนุญาติครอบครองปืนให้ถูกต้องตามกฎหมายเสียจะดีกว่า อย่างการขอ ใบป.3 เพื่อซื้อปืนลูกกรดแทน ใช้งานยิงนกหรือเฝ้าสวนได้เช่นกัน

Q: วิธีการขอ ใบ ป.3

A: การขออนุญาตซื้ออาวุธปืนคือใบป 3 เพื่อที่จะขอมีและใช้อาวุธปืนต่อไปก็คือใบป 4 ในนประเด็นแรกที่เราต้องทราบก่อนว่ากฎหมายกำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ซื้ออาวุธปืนไว้ สำหรับคุณสมบัติหลักที่สำคัญคือ1.เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ 2 ต้องเป็นผู้มีรายได้และประกอบอาชีพสุจริต 3 ต้องเป็นบุคคลที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ไม่พิการไม่ทุพพลภาพต้องไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน 4 ต้องเป็นผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านและมีถิ่นที่อยู่อาศัยอันเป็นประจำในท้องถิ่นนั้นๆไม่น้อยกว่า 6 เดือน และ5 ต้องไม่เคยได้รับโทษจำคุกจากการกระทำ ผิดกฎหมาย ในคดีอาญาร้ายแรงเช่นคดีฆ่าคนตายคดีซ่องโจร คดีความ ผิดกฎหมาย ตามพรบอาวุธปืน ประเด็นที่สอง ต้องทราบคือการจัดเตรียมเอกสารการจัดเตรียมเอกสาร >อ่านต่อ


รับคำปรึกษากฎหมายติดต่อด่วนตลอด 24 ชั่วโมง

ทนายความประจำสนง.