ดาวน์โหลด ฟรี!
ข้อกำหนดและขั้นตอนการใช้เว็บไซต์
โดย  ณัฐภัทร เฟิร์ม

หนังสือฉบับนี้มีจุดประสงค์เพื่อยืนยันและป้องกันโดยใช้กฎหมายเป็นตัวกลาง หากมีกรณีข้อพิพาทขึ้นในการใช้งานเว็บไซค์ ทั้งนี้ มันมักจะเกิดขึ้นโดยมากตามสถิติของสำนักงานเรา กรุณาปรับใช้ด้วยความระมัดระวัง รวมทั้งศึกษาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หนังสือสัญญาดังกล่าวจึงจะมีผลบังคับใช้ได้จริง

f.a.q.

รวมข้อถาม – ตอบ เกี่ยวกับข้อกำหนดและขั้นตอนการใช้เว็บไซต์

คลิกที่หัวข้อเพื่อเลือกอ่าน

ข้อกำหนดและขั้นตอนการใช้เว็บไซต์ คืออะไร ?

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์หรือการใช้แอปพลิเคชัน หรือ ข้อตกลงการใช้เว็บไซต์หรือการใช้แอปพลิเคชัน เป็นสัญญา ประเภทหนึ่งที่เจ้าของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันกำหนดขึ้นเพื่อกำหนดและ ควบคุมเงื่อนไขลักษณะการใช้เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของตนจากผู้เยี่ยมชม ผู้ใช้ หรือสมาชิกของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน เพื่อจุดประสงค์ต่างๆ เช่น เพื่อให้เกิด ประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งาน, เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันจากการใช้งานไม่ถูกต้อง หรือไม่ถูกวิธี, เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากความรับผิดทางกฎหมายของผู้เป็นเจ้าของเว็บไซต์และเพื่อ จุดประสงค์จำเพาะอื่นใด

ทั้งนี้ กรณีที่เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน มีการเก็บข้อมูลส่วนตัวของผู้เยี่ยมชม ผู้ใช้ หรือสมาชิก เจ้าของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันจึงควรปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Privacy) ของประเทศไทย (รวมถึง ประเทศอื่นอีกด้วยหากผู้ใช้งานเป็นคนของชาติอื่นและกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศนั้นๆ มีการบังคับใช้กฎหมายนอกดินแดน เช่น สหภาพยุโรป) ซึ่งโดยหลักเกณฑ์ทั่วไป คือต้องแจ้งให้ ผู้ใช้ หรือสมาชิกของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน ทราบว่าข้อมูลส่วนตัวของตนใดบ้างที่จะถูกจัดเก็บ และจะถูกนำไปใช้ทำอะไรบ้าง มีการเปิดเผยหรือไม่ และ ผู้ใช้ หรือสมาชิกของเว็บไซต์ยินยอมให้ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลนั้นหรือไม่

การนำสัญญาดังกล่าวไปใช้งาน

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์หรือการใช้แอปพลิเคชัน เป็นสัญญาที่เจ้าของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน กำหนดและควบคุมเงื่อนไขลักษณะการใช้เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของตนจากผู้เยี่ยมชม ผู้ใช้ หรือสมาชิกของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ต่างๆ เจ้าของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันจึงควรกำหนด ลักษณะ เงื่อนไข ข้อจำกัดการใช้และข้อห้ามในการใช้เว็บไซต์หรือการใช้แอปพลิเคชัน อย่างละเอียด ชัดเจน และเป็นที่เข้าใจได้ของผู้เยี่ยมชม ผู้ใช้ หรือสมาชิกทั่วไป เพื่อให้ผู้เยี่ยมชม ผู้ใช้ หรือสมาชิกของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน สามารถรับทราบ เข้าใจ และสามารถนำไปปฏิบัติได้

ข้อควรพิจารณาก่อนนำไปใช้

ในกรณีที่มีการเสนอขายสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน (e-Commerce) หรือการใช้เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันเป็นตลาดแลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้าของสมาชิก (e-Marketplace) หรือการให้บริการอื่นตามที่กำหนดใน ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ เจ้าของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันนั้นจะต้องดำเนินการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับหน่วยงานที่ประกาศกำหนด และในกรณีที่มีการนำเสนอสินค้าหรือบริการโดยตรงถึงผู้บริโภคผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันนั้น เจ้าของจะต้องจดทะเบียนขออนุญาตธุรกิจตลาดแบบตรง (Direct Market License) กับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรงด้วย

ขอความช่วยเหลือจากทนายความ ดูสิ

ปรึกษาทนายความ หากคุณต้องการคำแนะนำส่วนบุคคลหรือความช่วยเหลือที่ตรงกับกรณีของคุณโดยเฉพาะ เราขอแนะนำให้คุณปรึกษาทนายความที่จะอุทิศเวลาในการทำงานให้กับคุณเป็นเวลา 30 นาที

การปรึกษาดังกล่าวจะเป็นไปในรูปแบบใด? ทนายความจะอุทิศเวลาการทำงานให้กับคุณเป็นเวลา 30 นาที คุณจะสามารถสนทนาแลกเปลี่ยนทางโทรศัพท์กับทนายความได้เป็นเวลา 30 นาที คุณถาม ทนายความตอบ

ทนายความจะติดต่อฉันเมื่อไหร่และทางใด? ทนายความจะโทรศัพท์ติดต่อคุณภายใน 24 ชม. วันทำการหลังจากที่ได้รับการสั่งซื้อจากคุณ

ทำไมต้อง 30 นาที แล้วถ้าหากฉันต้องการเวลามากกว่านั้นล่ะ? จากประสบการณ์ของเราแล้ว ระยะเวลา 30 นาทีนั้นเป็นเวลาที่เหมาะสมสำหรับการนัดพบครั้งแรกกับทนายความ หากน้อยกว่านั้นทนายความอาจจะมีเวลาไม่พอที่จะตอบคำถามของคุณทั้งหมด หากมากกว่านั้นกรณีของคุณอาจจำเป็นต้องมีการทำงานในเชิงลึกมากกว่า หลังจากหมดเวลา 30 นาทีไปแล้วคุณสามารถซักถามกับทนายความต่ออีกได้

>>คลิกที่นี่เพื่อไปยังบริการปรึกษาทนายความ

ADS.

โฆษณาของผู้สนับสนุนเรา

ร่วมเป็นผู้สนับสนุนหลักของเรา 062-4436667