ดาวน์โหลด ฟรี!
ใบลางานเพื่อกักตัว โควิท-19
โดย  ณัฐภัทร เฟิร์ม

กำลังกังวลใจใช่ไหม? หากคุณเพิ่งเดินทางไปพื้นที่เสี่ยงมา มีเหตุการณ์ที่ต้องเฝ้าระวังสังเกตอาการของเชื้อไวรัสโควิด-19 และยังมีงานก็ต้องกอดเอาไว้ แจ้งปัญหากับที่ทำงานอย่างไรให้ดูเป็นมืออาชีพและทางการที่สุดได้ด้วยแบบฟอร์มฉบับนี้

f.a.q.

รวมข้อถาม – ตอบ เกี่ยวกับใบลางานเพื่อกักตัว โควิท-19

คลิกที่หัวข้อเพื่อเลือกอ่าน.

ใบลางานเพื่อกักตัว โควิท-19

หนังสือลางานเพื่อกักกันโรค สังเกตอาการ หรือรักษาตัว กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) เป็นหนังสือที่บุคคลซึ่งเป็นลูกจ้าง/พนักงานจัดทำขึ้นเพื่อแสดงความประสงค์เพื่อขอลางาน หรือขอทำงานอยู่บ้าน ไม่เข้าปฏิบัติตามวันและเวลาทำงานของลูกจ้างคนดังกล่าวเป็นระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ่งอันด้วยสาเหตุที่ตัวพนักงานนั้นมีประวัติเสี่ยงต่อการติดเชื้อ COVID-19 ซึ่งอาจนำมาแพร่เชื้อต่อพนักงานคนอื่นๆ และก่อให้เกิดความเสียหายต่อกิจการของนายจ้างได้

การลาทำงานอยู่บ้าน ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงงานยังไม่ได้มีการกำหนดไว้เป็นการเฉพาะ อย่างไรก็ดี ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) การตกลงระหว่างนายจ้างและลูกจ้างให้ลูกจ้างทำงานอยู่บ้านล้วนเป็นประโยชน์ต่อคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย โดยเฉพาะตัวลูกจ้างเอง เช่น ลูกจ้างก็ลดความเสี่ยงที่จะได้รับเชื้อเนื่องจากการเดินทางออกจากที่พักอาศัย นายจ้างก็ลดความเสี่ยงที่จะมีการติดเชื้อภายในกิจการของนายจ้างได้ ดังนี้ จึงสามารถตกลงกันได้ โดยในกรณีเช่นนี้นายจ้างจะต้องจ่ายค่าจ้างลูกจ้างเสมือนหนึ่งว่าลูกจ้างมาทำงาน โดยไม่มีการหักวันลาหรือวันหยุดใดๆ

การนำสัญญาดังกล่าวไปใช้งาน

ในการจัดทำหนังสือลางานเพื่อกักกันโรค สังเกตอาการ หรือรักษาตัว กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ผู้ลาซึ่งเป็นลูกจ้าง/พนักงานควรระบุถึงรายละเอียดของตน เช่น ชื่อ นามสกุล ตำแหน่งงาน ฝ่ายงาน ส่วนงานที่ตนสังกัด หมายเลขประจำตัวพนักงาน เป็นต้น เพื่อให้หัวหน้างาน ผู้บังคับบัญชา นายจ้าง สามารถอ้างอิงได้ นอกจากนี้ ผู้ลายังควรอธิบายถึง สาเหตุ รายละเอียดของการลา ดังต่อไปนี้ด้วย สาเหตุของประวัติเสี่ยงต่อการติดเชื้อ COVID-19 เช่น การเดินทางไปยังเขตติดโรคติดต่ออันตราย พื้นที่มีการระบาดต่อเนื่อง มีประวัติสัมผัส/ใกล้ชิด/อยู่อาศัยร่วมกับผู้ป่วยเข้าข่าย/ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ เป็นต้น ลักษณะของการลา เช่น ขอลาป่วยหรือขอลาทำงานอยู่บ้าน ซึ่งจะมีผลในการคิดคำนวณวันลาที่กฎหมายกำหนดและการจ่ายค่าจ้างที่แตกต่างกัน และระยะเวลาของการลาในครั้งนี้

ข้อควรพิจารณาก่อนนำไปใช้

ในกรณีที่ข้อบังคับของนายจ้างกำหนดให้ต้องทำหนังสือลางานเป็นหนังสือ ผู้ลาอาจจัดทำหนังสือลางานและลงนามของผู้ลา และนำส่งปิดผนึกให้ผู้ซึ่งมีอำนาจอนุมัติการลานั้นหรือผู้รับผิดชอบ

ขอความช่วยเหลือจากทนายความ ดูสิ

ปรึกษาทนายความ หากคุณต้องการคำแนะนำส่วนบุคคลหรือความช่วยเหลือที่ตรงกับกรณีของคุณโดยเฉพาะ เราขอแนะนำให้คุณปรึกษาทนายความที่จะอุทิศเวลาในการทำงานให้กับคุณเป็นเวลา 30 นาที

การปรึกษาดังกล่าวจะเป็นไปในรูปแบบใด? ทนายความจะอุทิศเวลาการทำงานให้กับคุณเป็นเวลา 30 นาที คุณจะสามารถสนทนาแลกเปลี่ยนทางโทรศัพท์กับทนายความได้เป็นเวลา 30 นาที คุณถาม ทนายความตอบ

ทนายความจะติดต่อฉันเมื่อไหร่และทางใด? ทนายความจะโทรศัพท์ติดต่อคุณภายใน 24 ชม. วันทำการหลังจากที่ได้รับการสั่งซื้อจากคุณ

ทำไมต้อง 30 นาที แล้วถ้าหากฉันต้องการเวลามากกว่านั้นล่ะ? จากประสบการณ์ของเราแล้ว ระยะเวลา 30 นาทีนั้นเป็นเวลาที่เหมาะสมสำหรับการนัดพบครั้งแรกกับทนายความ หากน้อยกว่านั้นทนายความอาจจะมีเวลาไม่พอที่จะตอบคำถามของคุณทั้งหมด หากมากกว่านั้นกรณีของคุณอาจจำเป็นต้องมีการทำงานในเชิงลึกมากกว่า หลังจากหมดเวลา 30 นาทีไปแล้วคุณสามารถซักถามกับทนายความต่ออีกได้

>>คลิกที่นี่เพื่อไปยังบริการปรึกษาทนายความ

ADS.

โฆษณาของผู้สนับสนุนเรา

ร่วมเป็นผู้สนับสนุนหลักของเรา 062-4436667