ดาวน์โหลด ฟรี!
ข้อกำหนดเงื่อนไขการเข้าพัก
โดย  ณัฐภัทร เฟิร์ม

ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แต่กลัวเกรงความเสียหายในทรัพย์สินที่จะเกิดขึ้น แม้สัญญาเช่าหลักจะชัดเจน แต่จะดีกว่าถ้ามีสัญญาอุปกรณ์อย่างข้อกำหนดและเงื่อนไขการเข้าพัก ลดความเสี่ยงของอสังหาริมทรัพย์ของคุณได้แล้วตอนนี้

f.a.q.

รวมข้อถาม – ตอบ เกี่ยวกับข้อกำหนดเงื่อนไขการเข้าพัก

คลิกที่หัวข้อเพื่อเลือกอ่าน

ข้อกำหนดเงื่อนไขการเข้าพัก คืออะไร

ข้อตกลงการเข้าพักหรือข้อกำหนดการเข้าพักหรือข้อตกลงการเข้าพำนักซึ่งแตกต่างกันในหลายชื่อเรียกนี้ เป็นสัญญาระหว่างผู้อนุญาตให้เข้าพักฝ่ายหนึ่งซึ่งอาจเป็นผู้ซึ่งเป็นเจ้าของสถานที่เข้าพักนั้น (เช่น เจ้าของโรงแรมหรือรีสอร์ท) หรืออาจเป็นผู้ได้รับสิทธิหรือได้รับมอบหมายให้บริหารจัดการงานสถานที่เข้าพักนั้น (เช่น ผู้จัดการโรงแรมหรือรีสอร์ท) กับผู้เข้าพักหรือผู้เข้าพำนักเป็นคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งก็คือบุคคลที่จะเข้าพักอาศัยหรือเข้าใช้สถานที่ดังกล่าวตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่ตกลงกัน

ทั้งนี้ ข้อตกลงการเข้าพักหรือข้อตกลงการเข้าพำนักเหมาะสำหรับการพักอาศัยที่มีระยะเวลาการพักอาศัยที่น้อยกว่า 1 เดือน  เช่น รีสอร์ทหรือโรงแรม เนื่องจากมีการกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการเข้าพักอาศัยอย่างละเอียด ข้อห้าม ข้อจำกัดการเข้าพักในแต่ละกรณีโดยเฉพาะ ซึ่งในกรณีที่มีระยะเวลาการพักอาศัยที่เกินกว่า 1 เดือน ผู้จัดทำควรเลือกใช้ สัญญาเช่าสิ่งปลูกสร้างเพื่ออยู่อาศัยซึ่งมีข้อสัญญาข้อกำหนดที่ เหมาะสมกับการพักอาศัยระยะยาวมากกว่า

การนำสัญญาดังกล่าวไปใช้งาน

ในการจัดทำข้อตกลงการเข้าพักหรือข้อตกลงการเข้าพำนักนั้น ผู้จัดทำควรพิจารณา ดังต่อไปนี้

คือ การกำหนด รายละเอียดขอบเขตของสถานที่พักให้ชัดเจน เช่น ประเภทและลักษณะของที่พัก สถานที่ตั้ง อาคาร ชั้นใด ขนาดพื้นที่ใช้สอย รายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาการเข้าพัก เช่น การเพิ่มและ/หรือลดวัน-เวลาข้าพักและวัน-เวลาที่คืนสถานที่พักนั้น รวมถึงการไม่เข้าพักตามวันที่กำหนด (No-Show) และการยกเลิกการเข้าพัก (Cancellation) ระบุ รายละเอียดของผู้เข้าพักและผู้ติดตาม เช่น ชื่อ นามสกุล อายุ เพศ ที่อยู่ (ในกรณีที่จัดทำข้อตกลงการเข้าพักแบบเฉพาะเจาะจงซึ่งระบุตัวตนผู้เข้าพัก) และอัตราค่าบริการอื่นๆที่เป็นสาระสำคัญของการให้บริการพำนักให้ชัดเจน

ข้อควรพิจารณาก่อนนำไปใช้

ควรกำหนดลักษณะการใช้รวมถึงข้อจำกัดและ/หรือข้อห้ามการใช้สถานที่พักดังกล่าว เช่น การนำสัตว์เลี้ยงเข้าสถานที่พัก การสูบบุหรี่ การก่อเสียงรบกวน การประกอบอาหาร กำหนด อัตราค่าที่พัก กำหนดระยะเวลาการชำระค่าที่พัก วิธีการชำระค่าที่พัก การวางหลักประกันต่างๆ ทั้งยังสามารถกำหนดอัตราค่าปรับในกรณีต่างๆ เช่น การคืนสถานที่พักล่าช้า การทำทรัพย์สินภายในและ/หรือสถานที่พักเสียหาย การปฏิบัติฝ่าฝืนข้อกำหนด/นโยบายการใช้สถานที่พัก ข้อตกลงอื่นๆ เช่น การเข้าถึงที่พักของผู้อนุญาตให้เข้าพัก การแจ้งปัญหาสถานที่พัก การทำประกันภัยในสถานที่พักและทรัพย์สินภายในสถานที่พักนั้น เป็นต้น

ทั้งนี้ผู้อนุญาตให้เข้าพักควรขอเอกสารที่ระบุตัวตนของผู้เข้าพักทุกคน เก็บไว้เพื่อให้อ้างอิงด้วย เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทาง

ขอความช่วยเหลือจากทนายความ ดูสิ

ปรึกษาทนายความ หากคุณต้องการคำแนะนำส่วนบุคคลหรือความช่วยเหลือที่ตรงกับกรณีของคุณโดยเฉพาะ เราขอแนะนำให้คุณปรึกษาทนายความที่จะอุทิศเวลาในการทำงานให้กับคุณเป็นเวลา 30 นาที

การปรึกษาดังกล่าวจะเป็นไปในรูปแบบใด? ทนายความจะอุทิศเวลาการทำงานให้กับคุณเป็นเวลา 30 นาที คุณจะสามารถสนทนาแลกเปลี่ยนทางโทรศัพท์กับทนายความได้เป็นเวลา 30 นาที คุณถาม ทนายความตอบ

ทนายความจะติดต่อฉันเมื่อไหร่และทางใด? ทนายความจะโทรศัพท์ติดต่อคุณภายใน 24 ชม. วันทำการหลังจากที่ได้รับการสั่งซื้อจากคุณ

ทำไมต้อง 30 นาที แล้วถ้าหากฉันต้องการเวลามากกว่านั้นล่ะ? จากประสบการณ์ของเราแล้ว ระยะเวลา 30 นาทีนั้นเป็นเวลาที่เหมาะสมสำหรับการนัดพบครั้งแรกกับทนายความ หากน้อยกว่านั้นทนายความอาจจะมีเวลาไม่พอที่จะตอบคำถามของคุณทั้งหมด หากมากกว่านั้นกรณีของคุณอาจจำเป็นต้องมีการทำงานในเชิงลึกมากกว่า หลังจากหมดเวลา 30 นาทีไปแล้วคุณสามารถซักถามกับทนายความต่ออีกได้

>>คลิกที่นี่เพื่อไปยังบริการปรึกษาทนายความ

ADS.

โฆษณาของผู้สนับสนุนเรา

ร่วมเป็นผู้สนับสนุนหลักของเรา 062-4436667