FAMILY 7 มกราคม 2564 ณ สำนักงานกฎหมายณัฐภัทร อาจเป็นที่ […]

FAMILY

แยกกันอยู่ก่อนหย่าร้าง:มีผลดีต่อทุกฝ่าย?

7 มกราคม 2564 ณ สำนักงานกฎหมายณัฐภัทร


อาจเป็นที่ทราบดีอยู่แล้วว่า การหย่าร้างนั้นอาจมีค่าใช้จ่ายสูงและใช้เวลานาน การหย่าร้างที่ไม่ได้รับการให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้วยนั้นเป็นไปได้ว่าอาจใช้เวลามากกว่า 6 เดือน

แต่หากเราสามารถตกลงกันได้มากกว่าการหย่าร้างกันล่ะ?
การตัดสินใจที่ส่งผลให้การใช้อำนาจกฎหมายของศาลที่ผู้พิพากษาจะต้องตัดสินก็เป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นในทันที ด้วยเหตุนี้จึงเกิดเป็น ข้อตกลงในการแยกกันอยู่ เป็นทางออกที่ดีสำหรับคู่รักที่ตัดสินใจที่จะไม่ใช้ชีวิตร่วมกันอีกต่อไป แต่ยังมีผลประโยชน์ร่วมกันได้อยู่

Q : การแยกกันอยู่เป็นเพียงมาตรการชั่วคราว?
A : เราให้คำแนะนำได้ว่า หากคุณยังไม่มีความตั้งใจที่จะแต่งงานใหม่นั้น เป็นไปได้ว่า การแยกกันอยู่ใต้สายตาของกฎหมายเป็นแนวทางที่มีประโยชน์อย่างยิ่งตราบเท่าที่คุณไม่ได้อยู่ด้วยกันจริงๆ ใช้ชีวิตร่วมกันเหมือนเดิม หรือนอนด้วยกันอีก การทำบันทึกข้อตกลงการแยกกันอยู่จึงเป็นวิธีการที่เหมาะสมก่อนตัดสินใจหย่าร้างในภายหลัง

ซึ่งการแยกกันมีผลดีที่น่าสนใจอยู่หลายประการดังนี้
เหตุผลประการแรก กฎหมายได้กำหนดไว้ว่า จาก 3 ปีของการแยกกันอยู่โดยสมัครใจและหากมีบันทึกที่ถูกต้องตามกฎหมายนั้น เป็นหนึ่งในเหตุฟ้องหย่าได้ตามกฎหมาย

  • ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1516 (4/2) ที่หากสามีและภริยาสมัครใจแยกกันอยู่เพราะเหตุที่ไม่อาจอยู่ร่วมกัน ฉันสามีภริยาได้โดยปกติสุขตลอดมาเกิน 3 ปี หรือแยกกันอยู่ตามคำสั่งของศาลเป็นเวลาเกิน 3 ปี ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้

เหตุผลประการที่สอง เป็นการเตรียมความพร้อมในทรัพย์สินก่อนการหย่าร้างเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องใช้เวลาเตรียมตัว กล่าวคือการแบ่งสินสมรส ระหว่างคุณและอีกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นเงินฝาก เงินลงทุนทุกรูปแบบ ที่ดิน อาคาร รถยนต์รวมถึงหนี้สินต่างๆจะถูกแบ่งครึ่งตามกฎหมาย

เหตุผลประการที่สาม บุตรของคุณอาจสามารถมีส่วนร่วมได้ในระหว่างการแยกกันอยู่ ทำให้ข้อตกลงนี้สามารถรักษาผลประโยชน์สำหรับสวัสดิการและการสนับสนุนของบุตรได้อย่างเต็มที่ หากเขามีอำนาจออกความคิดเห็น

  • เนื่องจากศาลมักจะพิจารณาคดีครอบครัวตามความเหมาะสมและประโยชน์ของเด็กเป็นหลัก (The best interest of the child)ภายใต้ อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก(CRC) ซึ่งประเทศไทยลงนามภาคยานุวัติรับรอง

เหตุผลประการสุดท้าย บางทีหากคุณอ่านบทความนี้ของเราอยู่ คุณอาจกำลังไม่มั่นใจกับการตัดสินใจหย่าร้างครั้งนี้อยู่? ดังนั้น เวลาอาจช่วยเยียวยาจิตใจ และรวบรวมสติของคุณให้ข้ามผ่านสถานการณ์อันเลวร้ายนี้ลงได้อย่างง่ายดาย

ทั้งนี้ ทนายความของเราอาจสามารถร่างข้อตกลงแยกกันอยู่ที่ทำขึ้นตามความต้องการสำหรับทุกคนในปัญหาได้โดยไร้ข้อกังวลและถูกต้องตามกฎหมาย

รับคำปรึกษากฎหมายติดต่อด่วนตลอด 24 ชั่วโมง

ทนายความประจำสนง.