ทำไมต้องเรา..?

สำนักงานกฎหมาย ณัฐภัทร ก่อตั้งในปี 2018 เชื่อมั่นในการให้บริการทางกฎหมายสมัยใหม่ ด้วยระบบออนไลน์

ดำเนินกิจการให้คำปรึกษาทางกฎหมายออนไลน์ จัดทำร่างสัญญา ว่าความ ทั่วราชอาณาจักรไทย

ทนายความ และที่ปรึกษากฎหมาย

Supasin Jirapanitpong

About me

นิติศาสตร์บัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประกาศนียบัตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมายแพ่ง (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)และประกาศนียบัตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

นักศึกษาฝึกงาน บริษัทสำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด

ผู้ช่วยทนายความ ศูนย์ให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ทนายความ สำนักงานกฎหมายปริญญา อาร์เอ็มแอล จำกัด

Experience
  • Senior Legal Advisor
  • Logic and reasoning
  • Analysis and Research
Abilities

First Class Honors in Thammasat University‘s law school.

ทนายความ และที่ปรึกษากฎหมาย

Pakorn Sakuanwong

About me

นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง (2554 – 2556)

รับใบอุญาตให้ว่าความ เริ่มทำงานในตำแหน่งทนายความที่บริษัทมีชัยพิทักธรรมที่ปรึกษากฎหมายและบัญชี (2556 – 2557) 

เข้าทำงานในตำแหน่งทนายความที่บริษัทยูพีการกฎหมายและธุรกิจจำกัดตั้งแต่ 2558 จนถึงปัจุบัน

Experience
  • Drafting
  • Advocacy
  • Managing risks for Clients
Abilities

Bachelor’s Degree Ramkhamhaeng University law school.

ทนายความ และที่ปรึกษากฎหมาย

Nattapat yodnin

About me

นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นักศึกษาฝึกงาน บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด

ประกาศนียบัตรการอบรมระบบยื่นคำร้องทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) (กรมบังคับคดี)

ทนายความผู้ก่อตั้ง สำนักงานฯ ณัฐภัทร เฟิร์ม และเพื่อน

Experience
  • Specialized in civil cases
  • Consumer lawsuit
  • Impressed by clients
Abilities

Honors in Thammasat University‘s law school.

ตัวอย่าง : ร่างสัญญา PDPA

ข้อ 1 คำนิยาม 

ข้อ 2 แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน 

ข้อ 3 ความยินยอมของผู้ใช้งาน

ข้อ 4 การเชื่อมโยงข้อมูลของผู้ใช้งานเว็บไซต์กับผู้ให้บริการบุคคลที่สาม 

ข้อ 5 สิทธิของผู้ใช้งาน

ข้อ 6 การรักษาความมั่นคงปลอดภัย 

ข้อ 7 การแก้ไขปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อ 8 การเก็บรวบรวม ใช้และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อ 9 การเก็บรวบรวม ใช้และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Data)

ข้อ 18 การระงับข้อพิพาท

กู้ยืมเงิน รับจำนำปืน

**ตัวอย่างเอกสารที่แสดงเป็นลิขสิทธิ์ของ NATTAPATFIRM.COM