FAMILY 7 มกราคม 2564 ณ สำนักงานกฎหมายณัฐภัทร หากคุณหรือ […]

FAMILY

ฟ้องหย่าร้าง สามีชาวต่างชาติ: เริ่มต้นหย่ายังไง?

7 มกราคม 2564 ณ สำนักงานกฎหมายณัฐภัทร


หากคุณหรือคู่ของคุณอาศัยอยู่ในต่างประเทศ คุณอาจต้องการคำแนะนำสำหรับคดีระหว่างประเทศ และหากคุณแยกทางกันนั่นอาจทำให้มีประเด็นเกี่ยวกับเขตอำนาจศาลในการดำเนินการตามกฎหมาย นอกจากนี้ยังอาจมีปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์สินทั้งในประเทศเองและทรัพย์สินที่คุณเป็นเจ้าของในต่างประเทศที่มักมีผลกระทบทางภาษีที่อาจเกิดขึ้นได้

ปัญหาที่มักจะเป็นประเด็นในคดี ซึ่งจำแนกได้ดังนี้

1.การลักพาตัวเด็ก

2.เอกสารสำคัญการสมรสสูญหาย

3.กรณีไม่พบที่อยู่ของคู่สมรสชาวต่างชาติ

4.กรณีการขัดกันของกฎหมายระหว่างประเทศ


ทนายความของเราพร้อมให้คำแนะนำคุณผ่านประเด็นที่ซับซ้อนของกฎหมาย รวมถึงประเด็นที่มีความขัดกันในกฎหมายระหว่างประเทศและปัญหาอื่นๆ เช่น เอกสารทางกฎหมายหย่าร้างระหว่างประเทศที่ต้องอาศัยอำนาจของกระทรวงต่างประเทศตรวจสอบความถูกต้องในการจัดส่ง

ไม่ว่าคุณจะมีทรัพย์สินในต่างประเทศ หรือความเสียใจจากข้อเท็จจริงที่ทำร้ายจิตใจคุณ หรือแม้กระทั่งความลำบากที่คุณอยู่ต่างประเทศในขณะนี้ เราพร้อมเข้าใจและยินดีช่วยเพื่อผ่านมันไปพร้อมกับคุณด้วยความเป็นมืออาชีพอย่างรวดเร็ว

*ด้วยการดำเนินกระบวนการศาลข้ามประเทศแทนคุณทั้งหมด กรุณาติดต่อเราไม่ว่าคุณจะประสบปัญหาในการดำเนินการขั้นตอนใด ด้วยราคาที่ย่อมเยาตามความเป็นจริง เพราะส่วนการหย่าร้างระหว่างประเทศเราเล็งเห็นว่าสถานภาพและสิทธิในการหย่าร้าง เป็นสิทธิพื้นฐานของคนไทย ที่ควรได้รับแม้ขาดแคลนทุนทรัพย์

รับคำปรึกษากฎหมายติดต่อด่วนตลอด 24 ชั่วโมง

ทนายความประจำสนง.