วันนี้ พบกันกับ 10 อันดับ สำนักงานทนายความ ในประเทศไทย ในปี2024 ที่ทางเราสำนักงานกฎหมายณัฐภัทร “คัดครองเบื้องต้น” อย่างมืออาชีพด้วยประสบการณ์ทางวิชาชีพกฎหมายมาให้ท่านผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
10 อันดับ สำนักงานทนายความ 2021

เพื่ออยากจะแนะนำต่อ เป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้ท่านผู้อ่าน คัดเลือกทนายความผู้รับผิดชอบคดีของท่านจากสังกัดของสำนักงานกฎหมายเหล่านี้ โดยเราได้มีเกณฑ์การคัดเลือกตามบทความ :>  วิธีการเลือกทนายความที่ดี ปี 2024

**ทั้งนี้สำนักงานทนายความทั้ง 10 อันดับทาง สำนักงานกฎหมาย ณัฐภัทร มิได้รับค่าโฆษณาเพื่อแนะนำแต่อย่างใด เพียงแต่อยากให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าถึงทนายความที่ดี มีคุณภาพ และมืออาชีพสูงสุด ทั้งยังหวังว่าบทความแนะนำสำนักงานทนายความเช่นนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมไม่มากก็น้อย

สารบัญ

สำนักกฎหมาย ธนกฤตและเพื่อน อันดับ 10

10.สำนักกฎหมาย ธนกฤตและเพื่อน

สำนักงานทนายความที่ก่อตั้งโดยทนายความ ธนกฤต เกื้อภัทรกาล จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนเลขที่ 7100803000740 เชี่ยวชาญด้านจดทะเบียน จดแจ้งลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร อาหารและยา ( อ.ย ) ขอไทยวีซ่า ขอใบอนุญาตทำงานคนต่างด้าว ร่างนิติกรรมสัญญา รับเป็นนายหน้าซื้อขายที่ดิน ฯลฯ ตามกฎหมายอย่างเป็นกันเองและราคาที่ยุติธรรม

ที่ตั้งสำนักงานและช่องทางติดต่อ

https://www.thtnn.com
555/78 โครงการ บี อเวนิว วัชรพล ( ตรงข้ามสำนักงานเขตสายไหม )
ถนนสุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
ประเทศไทย โทรศัพท์ : 02 158 7378 มือถือ : 081 927 2773
แฟ็กซ์ : 02 1587372

บริษัท ปริญญา อาร์ เอ็ม แอล จำกัด อันดับ 9

9.บริษัท ปริญญาอาร์ เอ็มแอลจำกัด

สำนักงานทนายความที่ก่อตั้งโดยนายปริญญาศนิวารวรุณ ทนายความใบอนุญาตเลขที่ 7577/2529  ให้บริการแก่ลูกความในทางการดำเนินอรรถคดีและการให้คำปรึกษาข้อกฎหมายต่าง ๆ ในความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับธุรกิจและการค้าการพลังงาน การฟื้นฟูกิจการ และกฎหมาย ล้มละลาย รวมถึงการระงับข้อพิพาทในทางอนุญาโตตุลาการ

ที่ตั้งสำนักงานและช่องทางติดต่อ

http://www.prinya-law.com
เดอะไพรมารี เลขที่ 29 / 23 – 24 หมู่ที่ 7 ถนนเกษตรนวมินทร์
แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
โทร : 0 2946 6290-2

บริษัท บุญสมและมาโนช ทนายความ จำกัด อันดับ 8

8.บริษัท บุญสมและมาโนช ทนายความ จำกัด

สำนักงานทนายความที่ก่อตั้งโดยคุณ Boonsom Butrahongseในปี 2524 ซึ่งเคยทำงานเป็นทนายความอาวุโสในสำนักงานกฎหมายระหว่างประเทศในกรุงเทพฯมากว่า 10 ปี บริษัท ให้บริการและจัดการคำแนะนำด้านกฎหมายและบริการสำหรับลูกค้าในและต่างประเทศอย่างครบถ้วนและเน้นการดำเนินคดีและประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายองค์กรกฎหมายทรัพย์สินกฎหมายเหมืองแร่และปิโตรเลียมกฎหมายการเงินและหลักทรัพย์และข้อบังคับอนุพันธ์กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา , กฎหมายแรงงาน, เครื่องหมายการค้า, ใบอนุญาตทำงานและกฎหมายก่อสร้าง.

ที่ตั้งสำนักงานและช่องทางติดต่อ

http://www.boonsommanoch.com/eng/home.html
104 ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500.
โทรศัพท์. 0-2637-0188-93.

บริษัท สำนักกฎหมาย ธีรคุปต์ จำกัด อันดับ 7

7.บริษัท สำนักกฎหมาย ธีรคุปต์ จำกัด

สำนักงานทนายความที่ก่อตั้งโดย นายอชิตศักดิ์ บรรจงโพธิ์กลาง และกลุ่มเพื่อนทนายความ ในปี พ.ศ.2532 โดยสำนักกฎหมายธีรคุปต์ มีประวัติการดำเนินงานอันยาวนานมากกว่า 25 ปี ให้บริการเกี่ยวกับคดีความต่าง ๆ รวมทั้งการระงับข้อพิพาทอนุญาโตตุลาการและการให้บริการที่ปรึกษากฎหมาย การให้บริการขอวีซ่า ใบอนุญาตทำงาน และการรับรองเอกสารทางกฎหมายต่างๆ

ที่ตั้งสำนักงานและช่องทางติดต่อ

http://www.dherakupt-law.co.th/
546 อาคารยูนิเวสท์ คอมเพล็กซ์ ชั้น 15  ถนนรัชดาภิเษก 
แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

บริษัท สำนักกฎหมาย ประมวลชัย จำกัด อันดับ 6

6.บริษัท สำนักกฎหมายประมวลชัย จำกัด

สำนักงานทนายความที่ก่อตั้งโดย ศาสตราจารย์ ประมวล จันทร์ชีวะ เมื่อปี พ.ศ. 2528 และต่อมาได้จัดตั้งเป็น บริษัท จดทะเบียนในปี พ.ศ. 2538 โดย บริษัท สำนักกฎหมายประมวลชัย จำกัด มีชื่อเสียงในระดับประเทศและนานาชาติในด้านกฎหมายประกันภัยและการเดินเรือในประเทศไทย ทั้งยังมุ่งเน้นไปที่การเรียกร้องทางทะเล ข้อพิพาทแรงงาน การประกันภัย และเรื่องศุลกากร อนุญาโตตุลาการข้อพิพาททางการค้าอีกด้วย

ที่ตั้งสำนักงานและช่องทางติดต่อ

www.pramuanchai.com
เลขที่ 44 อาคารศรีจุลทรัพย์ ชั้น 19 ยูนิต ซี ถนนพระราม 1 
แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 

บริษัท สำนักงาน คำนวณ ชโลปถัมภ์ ทนายความ อันดับ 5

5.บริษัท สำนักงานคำนวณ ชโลปถัมภ์ ทนายความ

สำนักงานทนายความที่ก่อตั้งโดย ดร. คำนวณ ชโลปถัมภ์ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2517 ณ สำนักงานรับปรึกษากฎหมาย และรับเป็นทนายความ ในการดำเนินคดีความทุกประเภท การทำนิติกรรมสัญญา จัดการทรัพย์สิน มรดก พินัยกรรม การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม บริษัท ห้างร้าน มูลนิธิ นิติบุคคล อาคารชุด การขอใบอนุญาตเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ และอุตสาหกรรม การยื่นขอและต่อใบอนุญาตการทำงานของคนต่างด้าว (Work Permit )

ที่ตั้งสำนักงานและช่องทางติดต่อ

61 ถนนบูรณศาสตร์ แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร 10200 เบอร์โทร 0868641507
อีเมล์ Kclawyers@hotmail.com

บริษัท สำนักงาน พีศิริ ทนายความ จำกัด อันดับ 4

4.บริษัท สำนักงานพีศิริทนายความ จำกัด

สำนักงานทนายความที่ก่อตั้งโดย ทนายความ ลีนนท์ พงษ์ศิริสุวรรณ เปิดใช้งานเว็บไซต์เมื่อปี 2011 เป็นสำนักงานกฎหมาย สำนักทนายความ พร้อมบริการท่านในงานคดีต่าง ๆ แทบทุกด้าน ซึ่งนักกฎหมายส่วนมากในประเทศไทย มักนิยมใช้เว็บไซต์ของสำนักงาน พีศิริ  เพื่อศึกษาตัวอย่างคำพิพากษารวมทั้งบทความทางกฎหมายที่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดี

ที่ตั้งสำนักงานและช่องทางติดต่อ

https://www.peesirilaw.com/
34/159 ม.8 ถนนประชาชื่น ต. บางตลาด อ. ปากเกร็ด จ. นนทบุรี 11120
โทร. 02-984-4258,085-960-4258.

สำนักกฎหมาย มารุต บุนนาค อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ อันดับ 3

3.สำนักกฎหมาย มารุตบุนนาค อินเตอร์เนชั่นแนลลอว์ ออฟฟิศ

สำนักงานทนายความที่ก่อตั้งโดย ศาสตราจารย์ มารุต บุนนาค เมื่อต้นปี พ.ศ. 2493  มีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายระหว่างประเทศ ทั้งนี้ศาสตราจารย์ มารุต บุนนาคได้เคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการสาธารณสุขสองสมัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานสภาผู้แทนราษฎร และประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ที่ตั้งสำนักงานและช่องทางติดต่อ

เว็บไซต์สำนักกฎหมาย มารุตบุนนาค อินเตอร์เนชั่นแนลลอว์ ออฟฟิศ : http://www.marutbunnag.com
อาคารฟอรั่มชั้น 22 184/130-136 ถนนรัชดาภิเษกเขตห้วยขวางแขวงห้วยขวางกรุงเทพฯ 10320
โทร: (66-2) 645-2556 ถึง 67 โทรสาร: (66-2) 645-2568E
Mail: marut@marutbunnag.com, marut@loxinfo.co.th

สำนักงานกฎหมาย เดชอุดม แอนด์ แอสโซซิเอทส์ อันดับ 2

2.สำนักงานกฎหมายเดชอุดม แอนด์แอสโซซิเอทส์

สำนักงานทนายความที่ก่อตั้งโดย ทนายความ เดชอุดม ไกรฤทธิ์ ประธานสภาทนายความ ใน พ.ศ. 2529 ให้บริการด้านกฎหมายพิเศษต่าง ๆ ซึ่งต้องการความรู้เฉพาะด้านทั้ง ด้านบริษัท ด้านแรงงานและคนต่างด้าว ด้านลิขสิทธิ์ ด้านตลาดหลักทรัพย์ และมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการเจรจาต่อรองด้านอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ กฎระเบียบของสถาบันอนุญาโตตุลาการ (TAI ) หอการค้านานาชาติ (ICC ) และคณะกรรมาธิการสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ (UNCITRAL)

ที่ตั้งสำนักงาน และช่องทางติดต่อ

เว็บไซต์สำนักงานกฎหมายเดชอุดม แอนด์แอสโซซิเอทส์ : https://www.dejudomlaw.com/th/
942/142-3 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 1 แขวงสุริยวงศ์ เขต บางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500 โทร 0-2233-0227. อีเมล dej-udom@dejudom.com

บริษัท สำนักกฎหมาย ธรรมนิติ จำกัด อันดับ 1 

1.บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด

สำนักงานทนายความที่ก่อตั้งโดย คุณประดิษฐ์ เปรมโยธิน ในปี พ.ศ. 2490 และต่อมาดำเนินงานภายใต้เครือ บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) ปัจจุบันได้ให้บริการทางวิชาชีพกฎหมาย หลากหลายประเภทต่าง ๆ ทั้งบริการด้านกฎหมาย บริการแต่ ด้านบัญชี ด้านการฝึกอบรมและสัมมนา การจัดทำเอกสารภาษีอากร และรับว่าความทั่วราชอาณาจักร และในระยะเวลาไม่นานนัก ชื่อ “ธรรมนิติ” ก็เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปทั้งในหมู่นักกฎหมายและประชาชนทั่วไป ด้วยความเก่าแก่ มั่นคงและน่าเชื่อถือสูง เราจึงจัดให้ สำนักกฎหมายธรรมนิติ ในอันดับหนึ่ง ของสำนักงานทนายความไทย

ที่ตั้งสำนักงาน และช่องทางติดต่อ

เว็บไซต์สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด : https://www.dlo.co.th
เลขที่ 2/2 อาคารภักดี ชั้น 2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ (66) 2680 9777 , (66) 9093 89162-7 โทรสาร (66) 2680 9711 อีเมล info@dlo.co.th

รับคำปรึกษากฎหมายติดต่อด่วนตลอด 24 ชั่วโมง

ทนายความประจำสนง.