ทำประกันรถ บิ๊กไบค์ ประเด็นแรก บิ๊กไบค์ ทำไมต้องทำประกันชั้น 1 นั่นก็เพราะ การขี่ Big Bike มาพร้อมกับความเสี่ยง ที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายกว่ารถจักรยานยนต์ปกติที่เครื่องต่ำว่า 500 ซีซี “การเลือกประกันชั้น 1” จึงเป็นความคุ้มครองที่ครอบคลุมที่สุด ทั้งในแง่ของการรักษาพยาบาลและการดูแลค่าซ่อมรถ

ทำประกันรถ บิ๊กไบค์

ประเด็นแรก บิ๊กไบค์ ทำไมต้องทำประกันชั้น 1

นั่นก็เพราะ การขี่ Big Bike มาพร้อมกับความเสี่ยง ที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายกว่ารถจักรยานยนต์ปกติที่เครื่องต่ำว่า 500 ซีซี “การเลือกประกันชั้น 1” จึงเป็นความคุ้มครองที่ครอบคลุมที่สุด ทั้งในแง่ของการรักษาพยาบาลและการดูแลค่าซ่อมรถ บิ๊กไบค์สุดรักของเรา

และในบางครั้ง ราคาอะไหล่แต่ละชิ้นมูลค่าเหยียบหลักแสน รวมทั้งความรู้สึกอุ่นใจหากมีความคุ้มครองทั้งรถและผู้ขับขี่ที่ครอบคลุม ซึ่งจะมีค่าเสียหายส่วนแรก (ต้องจ่ายเพิ่ม หากเราเป็นฝ่ายผิด)ให้อีกด้วย ต่างกับประกันภัยชั้นอื่นๆ ที่ไม่มี

ด้วยเหตุนี้เอง ประกันชั้น 1 สำหรับรถบิ๊กไบค์นี้จึงเป็นที่นิยมมากที่สุดในหมู่นักขับบิ๊กไบค์ แต่ถึงอย่างไรก็ดี บริษัทประกันภัยที่รับ ทำประกันรถ บิ๊กไบค์ ชั้น 1 ในประเทศไทยนั้น ยังมีน้อยรายนัก อาจเพราะ อัตราความเสี่ยงที่สูง ยังไม่มีกฎหมายรองรับ และตลาดประกันภัยที่ยังไม่ให้ความสนใจมากนัก


ประเด็นที่สอง เปรียบเทียบราคา ประกันชั้น 1 บิ๊กไบค์

เปรียบเทียบราคา ประกันชั้น 1 บิ๊กไบค์

พวกเรา ณัฐภัทร เฟิร์ม ขอรวบรวมประกันภัย 3 เจ้าใหญ่ ได้แก่ ทีคิวเอ็ม (TQM) รู้ใจ (Roojai) และ เชฟประกัน (Savepakan) ที่เปิดเผยข้อมูล และวงเงินการคุ้มครองในการเอาประกันภัยชั้น 1 ของรถบิ๊กไบค์ ณ ขณะนี้ ทั้งนี้ โปรดดูสรุปอย่างละเอียดที่ด้านล่างของตารางเปรียบเทียบประกอบการตัดสินใจ

รายละเอียดTQMRoojaiSavepakan
ความเสียหายต่อชีวิต
อนามัย ร่างกาย
(คู่กรณี)
500,000 / คน500,000 / คน300,000 – 600,000
ส่วนเกินวงเงินสูงสุดตาม พ.ร.บ. 10,000,000 / ครั้งไม่พบข้อมูล10,000,000 / ครั้ง
ความเสียหายต่อทรัพย์สิน
(คู่กรณี)
1,000,000 / ครั้งไม่เกิน 1,500,000 บาทต่อครั้ง600,000 – 1,000,000 บาท
ความเสียหายต่อคันที่เอาประกันภัย (รถเรา)ตามทุนประกัน / ครั้งตามทุนประกัน / ครั้งตามทุนประกัน / ครั้ง
ความเสียหายส่วนแรกตามทุนประกัน / ครั้งไม่พบข้อมูล5,000- 20,000 บาท
กรณีสูญหาย/ไฟไหม้ตามทุนประกัน / ครั้งตามทุนประกัน / ครั้งตามทุนประกัน / ครั้ง
อุบัติเหตุส่วนบุคคล (คนขับรถ)50,000 / คน50,000 / คน50,000 / คน
ค่ารักษาพยาบาล (2ที่นั่ง)50,000 / คนไม่เกิน 50,000 / คน50,000 – 200,000บาท
การประกันตัวผู้ชับขี่ในคดี300,000 / ครั้งตามที่แสดงในหน้าตารางกรมธรรม์200,000 – 500,000 บาท /คน
ตารางเพื่อเปรียบเทียบวงเงินประกัน TQM Roojai และ Savepakan

ประเด็นที่สาม รายละเอียดของแต่ละบริษัทประกัน

แบนเนอร์ TQM

1. TQM หรือ บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด ซึ่งเป็นธุรกิจย่อยของ บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ปัจจุบัน TQM มีพนักงานมืออาชีพให้บริการอยู่ทั่วประเทศกว่า 4,000 คน มีสาขา 96 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งถือว่าเป็นบริษัทประกันรายใหญ่ของประเทศไทยที่ครองความน่าเชื่อถือสูงในตลาดประกันวินาศภัย ซึ่งมีวิสัยทัศที่ว่า “เป็นผู้นำด้านที่ปรึกษาประกันภัยและการเงิน ด้วยคุณภาพ ความยั่งยืน และตอบแทนสังคม”

สนใจศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

ใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย เลขที่ ว00019/2546

รายละเอียดวงเงินการคุ้มครอง
คุ้มครองบุคคลภายนอก (คู่กรณี)
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย500,000 / คน
เฉพาะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตาม พ.ร.บ.10,000,000 / ครั้ง
ความเสียหายต่อทรัพย์สินและบุคคล1,000,000 / ครั้ง
ความคุ้มครองต่อรถยนต์คันเอาประกันภัย (รถเรา) 
ความเสียหายต่อรถยนต์คันที่เอาประกันภัยตามทุนประกัน / ครั้ง
ความเสียหายส่วนแรกขึ้นอยู่กับทุนประกันภัย / ครั้ง
กรณีสูญหาย/ไฟไหม้ตามทุนประกัน / ครั้ง
ความคุ้มครองเพิ่มเติม 
อุบัติเหตุส่วนบุคคล (คนขับรถ)50,000 / คน
กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร (ผู้โดยสาร 1ที่นั่ง )50,000 / คน
ค่ารักษาพยาบาล (2ที่นั่ง)50,000 / คน
การประกันตัวผู้ชับขี่ในคดี300,000 / ครั้ง
https://shorturl.asia/PDnM0

2.Roojai หรือ บริษัท รู้ใจ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนมกราคม ปี 2559 โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อนำเสนอประสบการณ์ดิจิทัลในด้านการซื้อประกันภัยรถยนต์และการเคลมประกัน ซึ่งถือเป็นน้องใหม่มาแรงในตลาดการประกันวินาศภัย จุดเด่นของรู้ใจ คือ การเป็นบริษัทประกันภัย บิ๊กไบค์ โดยเฉพาะ เน้นการให้บริการในรูปแบบออนไลน์ ถือเป็นอีกตัวเลือกที่น่าสนใจ ในวงการประกันภัยไทยยุคใหม่ ยุคดิจิตอล

สนใจศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

ใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย เลขที่ ว00022/2558

รายละเอียดวงเงินการคุ้มครอง
คุ้มครองบุคคลภายนอก (คู่กรณี)
ทรัพย์สินของบุคคลภายนอกสูงสุดไม่เกิน 1,500,000 บาทต่อครั้ง
การบาดเจ็บหรือเสียชีวิตของบุคคลภายนอกสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาทต่อคน
สูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อครั้ง
ความคุ้มครองต่อรถยนต์คันเอาประกันภัย
(รถเรา)
 
ความเสียหายต่อคันที่เอาประกันภัย ทั้งมีคู่กรณีและไม่มีตามทุนประกัน / ครั้ง
กรณีสูญหาย/ไฟไหม้/ภัยธรรมชาติตามทุนประกัน / ครั้ง
ความคุ้มครองเพิ่มเติม 
อุบัติเหตุส่วนบุคคล ทั้งผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารสามารถปรับเปลี่ยนได้
สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาทต่อคน
ค่ารักษาพยาบาลสามารถปรับเปลี่ยนได้
สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาทต่อคน
การประกันตัวผู้ชับขี่ในคดีตามที่แสดงในหน้าตารางกรมธรรม์
https://shorturl.asia/tSu1R

3. เชฟประกัน มุ่งเน้นคอนเซป คือ การให้บริการอย่างเป็นกันเอง และแน่นอน ความรวดเร็ว และประหยัดเวลาเป็นคอนเซปหลักของ เซฟประกันภัย ”เซฟเวลา ราคาถูกใจ ติดต่อง่าย หลากหลายช่องทาง” สำหรับบริษัทเซฟประกัน ข้อมูลทางช่องทางออนไลน์อาจมีไม่มากนัก แต่วงเงินการคุ้มครองที่กว้าง ที่ถูกเผยแพร่ทางเว็บไซต์ ถือว่าเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจอย่างยิ่ง

สนใจศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

ใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย เลขที่ 5204022225

รายละเอียดวงเงินการคุ้มครอง
คุ้มครองบุคคลภายนอก (คู่กรณี)
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย300,000 – 600,000บาท
เฉพาะส่วนเกิน วงเงินสูงสุดตาม พ.ร.บ.10,000,000 บาท
ความเสียหายต่อทรัพย์สิน600,000 – 1,000,000 บาท
ความคุ้มครองต่อรถยนต์คันเอาประกันภัย (รถเรา) 
ความเสียหายต่อคันที่เอาประกันภัย ทั้งมีและไม่มีตามทุนประกัน / ครั้ง
ความเสียหายส่วนแรก  (ต้องจ่ายเพิ่ม กรณีเป็นฝ่ายผิด)5,000- 20,000 บาท
กรณีสูญหาย/ไฟไหม้ตามทุนประกัน / ครั้ง
ความคุ้มครองเพิ่มเติม 
อุบัติเหตุส่วนบุคคล (คนขับรถ)50,000 / คน
กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร (ผู้โดยสาร 1ที่นั่ง )50,000 – 200,000บาท
ค่ารักษาพยาบาล (2ที่นั่ง)50,000 – 200,000 บาท
การประกันตัวผู้ชับขี่ในคดี200,000 – 500,000 บาท /คน
https://shorturl.asia/ndlWg

ประเด็นที่สาม เรื่องเบี้ยประกัน รถบิ๊กไบค์

หลักเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัยนั้น มีรายละเอียดที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งเบี้ยประกันของประกันบิ๊กไบค์นั้น จะแตกต่างกันออกไปตามราคารถ ยี่ห้อ รุ่น ขนาดซีซีเป็นหลัก โดยมาก ทุนประกันของบิ๊กไบค์จะเริ่มต้นตั้งแต่ 400,000 บาทขึ้นไป ตามราคากลางที่บริษัทฯประกันประเมินให้รถบิ๊กไบค์คันนั้น ๆ ซึ่งคิดทุนประกันภัยจะคิดเป็น 80% ของราคารถบิ๊กไบค์ในตลาด โดยมีรายละเอียดใกล้เคียงกับประกันรถยนต์มาก ๆ กล่าวคือ ยิ่งทุนประกันแพง ก็ยิ่งจ่ายเบี้ยแพง แต่ทุนประกันยิ่งแพง ก็ยิ่งครอบคลุม

ประเด็นที่สี่ แล้วเจ้าไหนดีที่สุด

ทั้งนี้ ทางณัฐภัทรเฟิร์ม มิอาจฟันธงได้เองว่า กรมทัน จากบริษัทใด “เหมาะสมกับคุณมากที่สุด” เนื่องจากแต่ละกรมธรรม์ของทั้ง ทีคิวเอ็ม (TQM) รู้ใจ (Roojai) และ เชฟประกัน (Savepakan) ที่ให้ความคุ้มครอง ประกันชั้น 1 แก่บิ๊กไบค์นั้น แตกต่างกันตามลักษณะการใช้งานและการคาดการณ์เหตุการณ์ที่อาจได้รับประกันภัยของตัวผู้ขับขี่เอง อ่านเพิ่มเติมได้ที่ >> เอาประกันชนิดใดเหมาะกับการใช้งานของคุณที่สุด

ดังนั้น พิเคราะห์จากเครื่องมือที่เรามอบให้ สุดท้ายแล้ว ผู้เอาประกันภัย มักจะรู้ดีที่สุด


ประกันรถ บิ๊กไบค์

รับคำปรึกษากฎหมายติดต่อด่วนตลอด 24 ชั่วโมง

ทนายความประจำสนง.